Palvelun käyttöehdot

Kaikkiin Pikasivu.fi - sivujen tilauksiin sovelletaan näitä ehtoja. Pikasivu.fi on KuuselaMedian (Q Marketing Solutions Oy 2677935-8) tuottama palvelu, joka on kehitetty nopeasti toteutettavien, laadukkaiden ja edullisten verkkosivujen markkinointiin ja valmistukseen.

1. Tilaus ja sopimuksen syntyminen.

Sopimus syntyy kun asiakas täyttää tilauslomakkeen osoitteessa www.pikasivu.fi tai suullisesti puhelimitse. Molemmissa tapauksissa asiakkaalle toimitetaan kirjallinen tilausvahvistus. 

2. Sopimuksen voimassa olo ja irtisanominen.

Mikäli asiakas valitsee www-osoitteen muodoksi maksullisen- ilman pikasivu.fi loppuliitettä olevan osoitteen on sopimus 12 kk määräaikainen sopimus, joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Laskutusjakso on 12 kk. Sopimus tulee irtisanoa vähintään 3 kuukautta ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Sopimus on voimassa aina kuluvan laskutusjakson loppuun.

3. Laskutus.

Sopimukseen mahdollisesti sisältyvät maksulliset palvelut laskutetaan palveluntarjoajan ilmoittamien hintojen mukaisesti. Sivustolla ja markkinoinnissa ilmoitettuihin hintoihin lisätään alv. 24 %.

4. Palvelun toteutus.

Palveluntarjoaja aloittaa tilatun palvelun toteutuksen kolmen (3) viikon kuluessa tilauksesta. Asiakas on velvollinen toimittamaan palvelua varten tarvittavan aineiston palveluntarjoajan osoittamassa muodossa.

5. Muut ehdot

Tilatessaan Pikasivu.fi - palvelun kautta verkkosivut, toteuttaa palveluntarjoaja asiakkaalle myös mainoskampanjan Google AdWords ja Google Display - palveluihin, joilla ohjataan asiakkaan toiminnan kannalta potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille. Mainonnan hinta on 99,00€/kk. Sopimus on voimassa sivuston ylläpitoon sovellettavilla ehdoilla.

Näiden ehtojen lisäksi sopimukseen sovelletaan palveluntarjoajan yleisiä sopimusehtoja niiltä osin kuin ne eivät poikkea näistä ehdoista. Mahdollisissa eroavaisuuksissa sopimusehdoissa sovelletaan ensin Pikasivu.fi - palvelun ehtoja.